Informacja dla Rodziców: 

Zasady wydawania Kart Ucznia. 

W związku z planowanym przez władze m.st. Warszawy od dnia 1 września 2017 r. rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, uprzejmie informujemy: 

1. Karty Ucznia - są to nowe spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie o specjalnym nadruku ważne wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.

2. Karty te będą wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

3. Karty Ucznia będą wydawane przez Szkoły. Rodzice indywidualnie nie będą musieli zgłaszać się do POP ZTM.

4. Rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku (w załączeniu wzór prawidłowo wypełnionego wniosku), do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (proszę aby zdjęcia były podpisane nazwiskiem). Zdjęcia zostaną zwrócone. Wypełnione wnioski zostaną zebrane przez Szkołę i przekazane do ZTM.

5. Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z Karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku napisać odręcznie adnotację „e-hologram". Wówczas posiadane uprawnienie do zniżek wynikających z programu zostaną przekodowane na nową kartę.

 

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o wydanie spersonalizowanej warszawskiej karty miejskiej!

Wzór wypełnienia wniosku

 

Avatar

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
ul. Fontany 1
01-835 Warszawa
Telefon: 22 834 65 68
Fax: 22 834 85 35
E-mail: sekretariat@spnr214.pl