CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA (19.04.2017)

historia i wiedza o społeczeństwie: godz. 9:00
język polski: godz. 11:00

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA (20.04.2017)

przedmioty przyrodnicze: godz. 9:00
matematyka: godz. 11:00

CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO (21.04.2017)

poziom podstawowy: godz. 9:00
poziom rozszerzony: godz. 11:00

Avatar

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
ul. Fontany 1
01-835 Warszawa
Telefon: 22 834 65 68
Fax: 22 834 85 35
E-mail: sekretariat@spnr214.pl