CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA (10.04.2019)

historia i wiedza o społeczeństwie: godz. 9:00
język polski: godz. 11:00

CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA (11.04.2019)

przedmioty przyrodnicze: godz. 9:00
matematyka: godz. 11:00

CZĘŚĆ Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO (12.04.2019)

poziom podstawowy: godz. 9:00
poziom rozszerzony: godz. 11:00

Avatar

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
ul. Fontany 1
01-835 Warszawa
Telefon: 22 834 65 68
Fax: 22 834 85 35
E-mail: sekretariat@spnr214.pl