NASZE PRORYTETY

 

SZKOŁA:

- bezpieczna, przyjazna, stymulująca rozwój uczniów i nauczycieli, otwarta na nowoczesne technologie i nowatorskie pomysły,

- w której każdy uczeń uzyskuje sukcesy na miarę swoich możliwości, we współpracy z nauczycielem - mistrzem,

- w której dbamy o poziom nauczania oraz jakość i skuteczność działań wychowawczych i profilaktycznych,

- współpracująca z Rodzicami uczniów, w szkole działa Stowarzyszenie Rodziców i Nauczycieli "AKTYWNA SZKOŁA"

- wszyscy uczniowie objęci są autorskim programem "Ja też umiem udzielać pierwszej pomocy",

- w ramach zajęć świetlicowych odbywają się zabawy, gry, zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, zajęcia komputerowe, robotyka, zajęcia na świeżym powietrzu,

- zajęcia pozalekcyjne dostosowane są do potrzeb i zainteresowań uczniów, między innymi: koło matematyczne, historyczne, przyrodnicze, robotyka i programowanie,

- pomoc pedagogiczno-psychologiczna (logopedia, reedukacja, terapia SI, terapia Tomatisa, terapia BIOFEEDBACK. 

 

 

K L A S A   D W U J Ę Z Y C Z N A

 

NASZE ATUTY

 

-       zwiększona liczba godzin języka angielskiego – pięć godzin tygodniowo;

-       wykwalifikowana kadra pedagogiczna (filologowie, lingwiści) posiadająca doświadczenie w prowadzeniu klas z rozszerzonym językiem angielskim (prowadzone wg programu autorskiego);

-       kładziemy nacisk na komunikację (communicative approach) oparte na solidnych podstawach leksykalno-gramatycznych;

-       wybrane przedmioty prowadzone będą w sposób dwujęzyczny metodą CLIL (Content and Language Integrated Learning/ zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe);

-       wykorzystanie platformy portalu eTwinning w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji językowych (praca metodą projektu);

-       korzystamy z najlepszych dostępnych podręczników oraz materiałów dodatkowych (lektury anglojęzyczne, baza filmów  w wersji oryginalnej;

-       współpraca z The Bear Educational Theatre (przedstawienia w języku angielskim);

-       zajęcia prowadzone będą w profesjonalnej pracowni językowej oraz pracowniach multimedialnych;

-       organizacja wymian uczniów pomiędzy szkołami krajów Unii Europejskiej;

-       organizacja wyjazdów językowych do Wielkiej Brytanii;

-       szkoła uczestniczy w programie Erasmus Plus;

-       szkoła współpracuje z British Council.

 

 

Uczniowie niepełnosprawni ruchowo mogą korzystać z windy. Toalety na każdej kondygnacji przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. 

 
 
Zasady Rekrutacji: POBIERZ 

 

Harmonogram dla kandydata: POBIERZ 

 

Harmonogram działań w szkołąch: POBIERZ 

 

10 pytań o nauczanie dwujęzyczne w Szkole Podstawowej nr 214:  POBIERZ
 
 
Avatar

Kontakt

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 214
ul. Fontany 1
01-835 Warszawa
Telefon: 22 834 65 68
Fax: 22 834 85 35
E-mail: sekretariat@spnr214.pl